کارگاه بهاره نمایش خلاق کودک

یک کارگاه جذاب برای کودکان نازنین 4 تا 7 سال

آموزش نمایش خلاق به همراه موسیقی و بازی های نمایشی

طول مدت این دوره یک ماه و نیم (شش جلسه/ هفته ای یک جلسه) می باشد.

روز های برگزاری این کارگاه در طول هفته ، روز های پنجشنبه و جمعه خواهد بود که انتخاب یک روز مورد نظر خانواده ها ، پس از انجام فرآیند ثبت نام امکان پذیر خواهد بود. 

تاریخ شروع کارگاه : هفدهم فروردین 1403 می باشد.


تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۹۰۲۰۳۰۹۶۰۳ (امور هماهنگی آموزشگاه)