کارگاه بازیگری کودک و نوجوان

یک کارگاه متفاوت با حضور پنج مدرس با سابقه در زمینه هنرهای نمایشی و به خصوص بازیگری


کارگاه بازیگری کودک و نوجوان (کودک بازبگر)
شامل هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای


این کارگاه ها شامل :
- رفع ترس ارتباط گیری و خجل بودن
- فن بیان و قصه گویی
- عروسک سازی نمایشی و عروسک گردانی
- صدا سازی و شخصیت پردازی
- بازیگری
و در پایان، اجرای عموم یک نمایش موزیکال کودک و نوجوان با هنرجویان پس از اتمام دوره